Ochrona danych osobowych

                                                                

Ochrona danych osobowych

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., tzw. RODO, przedstawiamy wymaganą informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych Dostawców i Klientów przystępujących do współpracy z BOLIX S.A.

 

Administratorem danych jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy/zamówienia oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy/zamówienia.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi marketingowej, informatycznej, prawnej, audytorskiej, doradczejtransportowej.

Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy/zamówienia oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Informacja o ochronie danych osobowych dla osoby nie będącej Dostawcą bądź Klientem, zostanie przekazana w momencie zbierania tych danych.

Informacja o ochronie danych osobowych dla Subskrybentów Newslettera BOLIX S.A.

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem - art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług marketingowych i informatycznych.

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne jeśli chcą Państwo dołączyć do grupy naszych subskrybentów.

 

Informacja o ochronie danych osobowych dla osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy BOLIX S.A.

 

Administratorem danych osobowych jest BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu, 34-300, przy ul. Stolarskiej 8; tel.: +48 33 475 06 00, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bolix.pl.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. komunikacji z użytkownikami strony.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie usług informatycznych.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć zadane pytanie.

 

Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.